ارسال به سراسر کشور

ارسال به سراسر کشور

پس از ثبت سفارش و انتخاب روش پرداخت توسط خریداران گرامی و واریز مبلغ قابل پرداخت، مرحله ارسال سفارش شروع خواهد شد. مبلغ کرایه جهت تحویل درب منزل برای شما مشخص شده است. این مبلغ با توجه به استان و محل سفارش تعیین می شود، مدل و یا محصولی که انتخاب می شود، از دیگر پارامترهای مبلغ کرایه خواهد بود. زمان تحویل کالا با توجه به مسافت و محل تحویل محصول متفاوت خواهد