سینک اخوان توکار 21
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : قطر 51 سانتی - جنس سینک : استیل - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : عمیق - لوازم سیفون : دارد - ضخامت ورق : 0/8 میلیمتر - توضیحات : همراه با سیفون و زیرآب دارای لگن عمیق دارای بست فلزی همراه با نوار PU جهت آب بندی بهتر

۱۹ %
تخفیف

۹۹۷,۰۰۰ تومان

۸۰۷,۵۷۰ تومان

جزئیات کالا

سینک اخوان روکار 123
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : روکار - ابعاد سینک : 100*50 - جنس سینک : استیل - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 14 سانت - لوازم سیفون : دارد - ضخامت ورق : 0/6 میلیمتر - توضیحات : همراه با سیفون و زیرآب همراه با 10 سال گارانتی از تاریخ فاکتور فروش دارای لگن با عمق 14 سانت

۱۹ %
تخفیف

۷۰۴,۰۰۰ تومان

۵۷۰,۲۴۰ تومان

جزئیات کالا

سینک اخوان روکار 124
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : روکار - ابعاد سینک : 80*50 - جنس سینک : استیل - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 14 سانت - لوازم سیفون : دارد - ضخامت ورق : 0/6 میلیمتر - توضیحات : همراه با سیفون و زیرآب همراه با 10 سال گارانتی از تاریخ فاکتور فروش

۱۹ %
تخفیف

۶۰۵,۸۰۰ تومان

۴۹۰,۶۹۸ تومان

جزئیات کالا

سینک اخوان روکار 125
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : روکار - ابعاد سینک : 100*60 - جنس سینک : استیل - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 14 سانت - لوازم سیفون : دارد - ضخامت ورق : 0/6 میلیمتر - توضیحات : همراه با سیفون و زیرآب همراه با 10 سال گارانتی از تاریخ فاکتور فروش

۱۹ %
تخفیف

۷۴۸,۹۰۰ تومان

۶۰۶,۶۰۹ تومان

جزئیات کالا

سینک اخوان روکار 126
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : روکار - ابعاد سینک : 80*60 - جنس سینک : استیل - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 14 سانت - لوازم سیفون : دارد - ضخامت ورق : 0/6 میلیمتر - توضیحات : همراه با سیفون و زیرآب همراه با 10 سال گارانتی از تاریخ فاکتور فروش دارای لگن با عمق 14 سانتی متر

۱۹ %
تخفیف

۶۴۵,۳۰۰ تومان

۵۲۲,۶۹۳ تومان

جزئیات کالا

سینک اخوان توکار 65
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 84*50 - جنس سینک : استیل - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 18 سانت - میوه شور - توضیحات : همراه با سیفون و زیرآب همراه با قطعات پلاستیکی جانبی همراه با 10 سال گارانتی از تاریخ فاکتور فروش دارای لگن عمیق 18 سانت همراه با نوار PU جهت آب بندی بهتر دارای بست فلزی

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

سینک اخوان توکار 500s
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 120*50 - جنس سینک : استیل - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 23 سانت - لوازم سیفون : دارد - وسایل جانبی : بدون جای مایع - ضخامت ورق : 0/8 میلیمتر - توضیحات : خروجی تخلیه لباسشویی دارد -------------سوراخ نصب شیر دارد

۱۹ %
تخفیف

۲,۱۳۱,۳۰۰ تومان

۱,۷۲۶,۳۵۳ تومان

جزئیات کالا

سینک اخوان روکار 150sp
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : روکار - ابعاد سینک : 120*60 - جنس سینک : استیل - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 14 سانت - لوازم سیفون : دارد

۱۹ %
تخفیف

۱,۱۳۰,۱۰۰ تومان

۹۱۵,۳۸۱ تومان

جزئیات کالا

سینک اخوان روکار 151sp
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : روکار - ابعاد سینک : 120*50 - جنس سینک : استیل - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 14 سانت - لوازم سیفون : دارد - ضخامت ورق : 0/6 میلیمتر - توضیحات : همراه با سیفون و زیرآب همراه با 10 سال گارانتی از تاریخ فاکتور فروش دارای لگن با عمق 14 سانت با زیرآب متوسط هم قابل ارایه میباشد

۱۹ %
تخفیف

۱,۰۰۸,۴۰۰ تومان

۸۱۶,۸۰۴ تومان

جزئیات کالا

سینک اخوان روکار 152sp
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : روکار - ابعاد سینک : 120*60 - جنس سینک : استیل - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 14 سانت - لوازم سیفون : دارد - توضیحات : همراه با سیفون و زیرآب همراه با 10 سال گارانتی از تاریخ فاکتور فروش دارای لگن 14 سانت با زیرآب متوسط هم قابل ارایه میباشد

۱۹ %
تخفیف

۱,۱۳۰,۱۰۰ تومان

۹۱۵,۳۸۱ تومان

جزئیات کالا

سینک اخوان روکار 153sp
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : روکار - ابعاد سینک : 120*50 - جنس سینک : استیل - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 14 سانت - لوازم سیفون : دارد - توضیحات : همراه با سیفون و زیرآب همراه با 10 سال گارانتی از تاریخ فاکتور فروش دارای لگن 14 سانتی متر با زیرآب متوسط هم قابل ارایه میباشد

۱۹ %
تخفیف

۱,۰۰۸,۴۰۰ تومان

۸۱۶,۸۰۴ تومان

جزئیات کالا

سینک توکار اخوان مدل 310S
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 100*50 - جنس سینک : استیل - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 20 سانت - لوازم سیفون : دارد - وسایل جانبی : بدون جای مایع - میوه شور - ضخامت ورق : 1 میلیمتر - توضیحات : همراه با لگن, سبد و تخته گوشت پلاستیکی باکسی

۱۹ %
تخفیف

۲,۴۲۴,۳۰۰ تومان

۱,۹۶۳,۶۸۳ تومان

جزئیات کالا

سینک اخوان روکار 40
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : روکار - ابعاد سینک : 120*60 - جنس سینک : استیل - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 14 سانت - لوازم سیفون : دارد - ضخامت ورق : 0/6 میلیمتر - توضیحات : همراه با سیفون و زیرآب همراه با 10 سال گارانتی از تاریخ فاکتور فروش دارای لگن با عمق 14 سانتی متر

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

سینک اخوان توکار 119
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 100*52 - جنس سینک : استیل - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 18 سانت - لوازم سیفون : دارد - ضخامت ورق : 0/8 میلیمتر - توضیحات : سوراخ نصب شیر دارد---------------خروجی تخلیه لباسشویی دارد

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

سینک اخوان توکار 20
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : قطر55 سانتی - جنس سینک : استیل - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : دارای لگن نیمه عمیق - لوازم سیفون : دارد - توضیحات : همراه با نوار PU جهت آب بندی بهتر دارای بست فلزی

۱۹ %
تخفیف

۱,۱۵۳,۱۰۰ تومان

۹۳۴,۰۱۱ تومان

جزئیات کالا

سینک اخوان روکار 31
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : روکار - ابعاد سینک : 80*60 - جنس سینک : استیل - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 18 سانت - لوازم سیفون : دارد - ضخامت ورق : 0/8 میلیمتر - توضیحات : همراه با سیفون و زیرآب همراه با قطعات پلاستیکی جانبی همراه با 10 سال گارانتی از تاریخ فاکتور فروش دارای لگن عمیق 18 سانتی متر

۱۹ %
تخفیف

۱,۵۲۲,۷۰۰ تومان

۱,۲۳۳,۳۸۷ تومان

جزئیات کالا

سینک اخوان روکار 37
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : روکار - ابعاد سینک : 100*50 - جنس سینک : استیل - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 14 سانت - لوازم سیفون : دارد - ضخامت ورق : 0/6 میلیمتر

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

سینک اخوان روکار 38
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : روکار - ابعاد سینک : 100*60 - جنس سینک : استیل - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 14 سانت - لوازم سیفون : دارد - ضخامت ورق : 0/6 میلیمتر

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

سینک اخوان روکار 39
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : روکار - ابعاد سینک : 120*50 - جنس سینک : استیل - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 14 سانت - لوازم سیفون : دارد - ضخامت ورق : 0/6 میلیمتر - توضیحات : همراه با سیفون و زیرآب همراه با 10 سال گارانتی از تاریخ فاکتور فروش دارای لگن با عمق 14 سانتی متر

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

سینک اخوان روکار 41
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : روکار - ابعاد سینک : 100*60 - جنس سینک : استیل - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 18 سانت - لوازم سیفون : دارد - میوه شور - ضخامت ورق : 0/8 میلیمتر - توضیحات : همراه با سیفون و زیرآب همراه با قطعات پلاستیکی جانبی

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

سینک اخوان توکار 47
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 100*50 - جنس سینک : استیل - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 18 سانت - لوازم سیفون : دارد - ضخامت ورق : 0/8 میلیمتر - توضیحات : همراه با سیفون و زیرآب همراه با قطعات پلاستیکی جانبی همراه با 10 سال گارانتی از تاریخ فاکتور فروش دارای لگن عمیق 18 سانت همراه با نوار PU جهت آب بندی بهتر دارای بست فلزی

۱۹ %
تخفیف

۲,۰۵۲,۵۰۰ تومان

۱,۶۶۲,۵۲۵ تومان

جزئیات کالا

سینک اخوان توکار 49
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : استیل - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 18 سانت - لوازم سیفون : دارد - میوه شور - ضخامت ورق : 0/8 میلیمتر - توضیحات : همراه با سیفون و زیرآب همراه با قطعات پلاستیکی جانبی همراه با 10 سال گارانتی از تاریخ فاکتور فروش دارای لگن عمیق 18 سانتی متر همراه با نوار PU جهت آب بندی بهتر دارای بست فلزی

۱۹ %
تخفیف

۲,۲۱۷,۷۰۰ تومان

۱,۷۹۶,۳۳۷ تومان

جزئیات کالا

سینک اخوان روکار 53
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : روکار - ابعاد سینک : 120*50 - جنس سینک : استیل - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 18 سانت - لوازم سیفون : دارد - میوه شور - ضخامت ورق : 0/8 میلیمتر - توضیحات : خروجی تخلیه لباسشویی دارد----------- سوراخ نصب شیر دارد

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

سینک اخوان روکار 75
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : روکار - ابعاد سینک : 100*60 - جنس سینک : استیل - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 18 سانت - لوازم سیفون : دارد - میوه شور - ضخامت ورق : 0/8 میلیمتر - توضیحات : همراه با قطعات پلاستیکی جانبی

۱۹ %
تخفیف

۱,۸۲۸,۲۰۰ تومان

۱,۴۸۰,۸۴۲ تومان

جزئیات کالا