سینک گرانیتی گرانیکو پلاس مدل G960
گرانیکو

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 115*49.5 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 17 سانت - وسایل جانبی : 24 ماه ضمانت گرانیکو - توضیحات : دارای رنگ های : سفید, کرم تیره, کرم روشن, مشکی ساده

۱۰ %
تخفیف

۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

۲,۸۷۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی گرانیکو پلاس مدل G950
گرانیکو

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 115*49.5 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 17 سانت - وسایل جانبی : 24 ماه ضمانت گرانیکو - توضیحات : دارای رنگ های : سفید, کرم تیره, کرم روشن, مشکی ساده

۱۰ %
تخفیف

۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان

۲,۶۷۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی گرانیکو پلاس مدل G940
گرانیکو

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 115*49.5 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 17 سانت - وسایل جانبی : 24 ماه ضمانت گرانیکو - توضیحات : دارای رنگ های : سفید, کرم تیره, کرم روشن, مشکی ساده

۱۰ %
تخفیف

۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان

۲,۶۸۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی گرانیکو پلاس مدل G920
گرانیکو

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 115*56 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 21 سانت - وسایل جانبی : 24 ماه ضمانت گرانیکو - توضیحات : دارای رنگ های : سفید, کرم تیره, کرم روشن, مشکی ساده

۱۰ %
تخفیف

۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان

۲,۶۶۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی گرانیکو پلاس مدل G903
گرانیکو

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 80*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 17 سانت - وسایل جانبی : 24 ماه ضمانت گرانیکو - توضیحات : دارای رنگ های : سفید, کرم تیره, کرم روشن, مشکی ساده

۱۰ %
تخفیف

۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۲,۴۲۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی گرانیکو پلاس مدل G902
گرانیکو

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 45*55 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 17 سانت - وسایل جانبی : 24 ماه ضمانت گرانیکو - توضیحات : دارای رنگ های : سفید, کرم تیره, کرم روشن, مشکی ساده

۱۰ %
تخفیف

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی گرانیکو پلاس مدل G901
گرانیکو

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 45*45 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 17 سانت - وسایل جانبی : 24 ماه ضمانت گرانیکو - توضیحات : دارای رنگ های : سفید, کرم تیره, کرم روشن, مشکی ساده

۱۰ %
تخفیف

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی گرانیکو پلاس مدل G900
گرانیکو

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 115*49.5 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : 2 - عمق لگن : 17 سانت - وسایل جانبی : 24 ماه ضمانت گرانیکو - توضیحات : دارای رنگ های : سفید, کرم تیره, کرم روشن, مشکی ساده

۱۰ %
تخفیف

۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان

۲,۵۷۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی گرانیکو مدل G810
گرانیکو

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : 2 - عمق لگن : 18 سانت - وسایل جانبی : 24 ماه ضمانت شرکتی از تاریخ نصب - توضیحات : دارای رنگ های : سفید . کرم تیره . کرم روشن. مشکی ساده . زرد . قرمز

۱۰ %
تخفیف

۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان

۲,۱۳۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی گرانیکو مدل G830
گرانیکو

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 114*49 سانت - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : 2 - عمق لگن : 20 سانت - وسایل جانبی : 24 ماه ضمانت شرکتی از تاریخ نصب - توضیحات : دارای رنگ های : سفید, کرم تیره, کرم روشن, مشکی ساده

۱۰ %
تخفیف

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲,۰۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی گرانیکو مدل G410
گرانیکو

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 100*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : یک و نیم لگن - عمق لگن : 19 سانت - وسایل جانبی : 24 ماه ضمانت شرکتی از تاریخ نصب - توضیحات : دارای رنگ های : سفید, کرم تیره, کرم روشن, مشکی ساده . قرمز

۱۰ %
تخفیف

۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱,۹۷۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی گرانیکو مدل G840
گرانیکو

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : 2 - عمق لگن : 19 سانت - وسایل جانبی : 24 ماه ضمانت شرکتی از تاریخ نصب - توضیحات : دارای رنگ های : سفید, کرم تیره, کرم روشن, مشکی ساده

۱۰ %
تخفیف

۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان

۲,۱۲۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی گرانیکو مدل G850
گرانیکو

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : 2 - عمق لگن : 21 سانت - وسایل جانبی : 24 ماه ضمانت شرکتی از تاریخ نصب - توضیحات : دارای رنگ های : سفید, کرم تیره, کرم روشن, مشکی ساده

۱۰ %
تخفیف

۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان

۲,۱۲۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی گرانیکو مدل G800
گرانیکو

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : 2 - عمق لگن : 21 سانت - وسایل جانبی : 24 ماه ضمانت شرکتی از تاریخ نصب - توضیحات : دارای رنگ های : سفید, کرم تیره, کرم روشن, مشکی ساده

۱۰ %
تخفیف

۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان

۲,۰۴۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی گرانیکو مدل G860
گرانیکو

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 115*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : 2 - عمق لگن : 20 سانت - وسایل جانبی : 24 ماه ضمانت شرکتی از تاریخ نصب - توضیحات : دارای رنگ های : سفید, کرم تیره, کرم روشن, مشکی ساده, نقره ای

۱۰ %
تخفیف

۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان

۲,۱۲۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی گرانیکو مدل G820
گرانیکو

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : 2 - عمق لگن : 20 سانت - وسایل جانبی : 24 ماه ضمانت شرکتی از تاریخ نصب - توضیحات : دارای رنگ های : سفید, کرم تیره, کرم روشن, مشکی ساده

۱۰ %
تخفیف

۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان

۲,۰۴۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی گرانیکو مدل G880
گرانیکو

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 114*49 سانت - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : 2 - عمق لگن : 20 سانت - وسایل جانبی : 24 ماه ضمانت شرکتی از تاریخ نصب - توضیحات : دارای رنگ های : نقره ای , زرد, سفید, قرمز, کرم تیره, کرم روشن, مشکی ساده

۱۰ %
تخفیف

۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان

۲,۱۳۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی گرانیکو مدل G200
گرانیکو

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 83*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : 2 - عمق لگن : 21 سانت - وسایل جانبی : 24 ماه ضمانت شرکتی از تاریخ نصب - توضیحات : دارای رنگ های : سفید, کرم تیره, کرم روشن, مشکی ساده

۱۰ %
تخفیف

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲,۰۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی گرانیکو مدل G100
گرانیکو

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 50*56 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : 1 - عمق لگن : 21 سانت - لوازم سیفون : دارای سیفون معمولی - وسایل جانبی : 24 ماه ضمانت شرکتی از تاریخ نصب - توضیحات : دارای رنگ های : سفید, کرم تیره, کرم روشن, مشکی ساده

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان

۱,۸۶۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی گرانیکو مدل G870
گرانیکو

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 50 * 115 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : 2 - عمق لگن : 19 سانت - لوازم سیفون : دارای سیفون معمولی - توضیحات : 24 ماه ضمانت شرکتی از تاریخ نصب

۱۰ %
تخفیف

۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان

۲,۱۲۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا