سینک گرانیتی جنرال مدل ۷۱۰ مشکی مرمرطلایی
جنرال

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - وسایل جانبی : ضد خش و آنتی باکتریال - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…........((((دوسال گارانتی کارخانه تولیدکننده محصول))))

۷ %
تخفیف

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۳,۰۶۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی جنرال مدل ۷۰۰ سفید مرمر طلایی
جنرال

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - وسایل جانبی : ضد خش و آنتی باکتریال - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…........((((دوسال گارانتی کارخانه تولیدکننده محصول))))

۷ %
تخفیف

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۳,۰۶۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی جنرال مدل ۶۰۰ کرمی
جنرال

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - وسایل جانبی : ضد خش و آنتی باکتریال - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…........((((دوسال گارانتی کارخانه تولیدکننده محصول))))

۷ %
تخفیف

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

۲,۵۵۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی جنرال مدل ۶۰ مسی
جنرال

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 48*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 20 سانت - وسایل جانبی : ضد خش و آنتی باکتریال - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…........((((دوسال گارانتی کارخانه تولیدکننده محصول))))

۷ %
تخفیف

۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱,۹۷۱,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی جنرال مدل ۴۰۰ مسی
جنرال

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - وسایل جانبی : ضد خش و آنتی باکتریال - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…........((((دوسال گارانتی کارخانه تولیدکننده محصول))))

۷ %
تخفیف

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

۲,۷۴۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی جنرال مدل ۴۱۰ نقره ای
جنرال

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - وسایل جانبی : ضد خش و آنتی باکتریال - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…........((((دوسال گارانتی کارخانه تولیدکننده محصول))))

۷ %
تخفیف

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

۲,۷۴۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی جنرال مدل ۵۰ مشکی
جنرال

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 46*49 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 20 سانت - وسایل جانبی : ضد خش و آنتی باکتریال - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…........((((دوسال گارانتی کارخانه تولیدکننده محصول))))

۷ %
تخفیف

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱,۹۵۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی جنرال مدل ۵۰۰ مشکی
جنرال

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - وسایل جانبی : ضد خش و آنتی باکتریال - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…........((((دوسال گارانتی کارخانه تولیدکننده محصول))))

۷ %
تخفیف

۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان

۳,۲۰۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی جنرال مدل ۳۰۰ سفید دانه دار
جنرال

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - وسایل جانبی : ضد خش و آنتی باکتریال - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…........((((دوسال گارانتی کارخانه تولیدکننده محصول))))

۷ %
تخفیف

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

۲,۵۵۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی جنرال مدل ۳۲۰ سفید مرمر
جنرال

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - وسایل جانبی : ضد خش و آنتی باکتریال - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…........((((دوسال گارانتی کارخانه تولیدکننده محصول))))

۷ %
تخفیف

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

۲,۶۵۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی جنرال مدل ۳۶۰ مشکی مرمرطلایی
جنرال

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - وسایل جانبی : ضد خش و آنتی باکتریال - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…........((((دوسال گارانتی کارخانه تولیدکننده محصول))))

۷ %
تخفیف

۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان

۲,۶۶۹,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی جنرال مدل ۳۷۰ مشکی مرمر
جنرال

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - وسایل جانبی : ضد خش و آنتی باکتریال - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…........((((دوسال گارانتی کارخانه تولیدکننده محصول))))

۷ %
تخفیف

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

۲,۶۵۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی جنرال مدل ۱۱۰ سفید دانه دار
جنرال

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 76*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - وسایل جانبی : ضد خش و آنتی باکتریال - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…........((((دوسال گارانتی کارخانه تولیدکننده محصول))))

۷ %
تخفیف

۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

۲,۲۲۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی جنرال مدل ۱۲۰ نقره ای
جنرال

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 80*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 20 سانت - وسایل جانبی : ضد خش و آنتی باکتریال - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…........((((دوسال گارانتی کارخانه تولیدکننده محصول))))

۷ %
تخفیف

۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان

۲,۲۴۱,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی جنرال مدل ۱۳۰ کرمی
جنرال

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 86*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - وسایل جانبی : ضد خش و آنتی باکتریال - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…........((((دوسال گارانتی کارخانه تولیدکننده محصول))))

۷ %
تخفیف

۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان

۲,۳۰۶,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی جنرال مدل ۲۱۰ سفید مرمرطلایی
جنرال

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 100*50 - تعداد لگن : یک لگن - عمق لگن : 20 سانت - وسایل جانبی : ضد خش و آنتی باکتریال - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…........((((دوسال گارانتی کارخانه تولیدکننده محصول))))

۷ %
تخفیف

۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۲,۴۰۸,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا