اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19553
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19553 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط سرشعله پلوپز ساباف (TC 3.8 KW) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله های راندمان بالا ساباف (SERIES II HE) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی- فندک فوق سریع TOP TIME- شیشه سکوریت شات

۸ %
تخفیف

۳,۸۷۹,۰۰۰ تومان

۳,۵۶۸,۶۸۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19511
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19511 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان باالی ساباف (SERIES HE II-) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی- فندک فوق سریع TIME TOP- شیشه سکوریت نشکن

۸ %
تخفیف

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای استیل توکار G114
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : G114 - ابعاد : 60CM - تعداد شعله : 3 عدد - استیل - محل شعله پلوپز : راست - ترموکوبل - سیستم ایمنی : سیستم ایمنی تمام ترموکوپل - توضیحات : لوم های باکالیت - فندک اتومات

۸ %
تخفیف

۱,۲۱۱,۰۰۰ تومان

۱,۱۱۴,۱۲۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای استیل توکار 19572-SS
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : 19572-SS - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - ترموکوبل - سیستم ایمنی : سیستم ایمنی تمام ترموکوپل - توضیحات : ولوم های باکالیت - فندک اتومات

۸ %
تخفیف

۲,۴۷۷,۰۰۰ تومان

۲,۲۷۸,۸۴۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای استیل توکار 19571-SS
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : 19571-SS - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست - ترموکوبل - سیستم ایمنی : سیستم ایمنی تمام ترموکوپل - توضیحات : ولوم های باکالیت - فندک اتومات

۸ %
تخفیف

۲,۴۶۴,۰۰۰ تومان

۲,۲۶۶,۸۸۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای استیل توکار 19570-SS
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : 19570-Ss - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - ترموکوبل - سیستم ایمنی : سیستم ایمنی تمام ترموکوپل - توضیحات : ولوم های باکالیت - فندک اتومات

۸ %
تخفیف

۲,۴۶۲,۰۰۰ تومان

۲,۲۶۵,۰۴۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای استیل توکار 19569-SS
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : 19569-SS - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست - ترموکوبل - سیستم ایمنی : سیستم ایمنی تمام ترموکوپل - توضیحات : - ولوم های باکالیت - فندک اتومات

۸ %
تخفیف

۲,۴۵۵,۰۰۰ تومان

۲,۲۵۸,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای استیل توکار 19568-Ss
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : 19568-Ss - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - ترموکوبل - سیستم ایمنی : سیستم ایمنی تمام ترموکوپل - توضیحات : ولوم های باکالیت - فندک اتومات

۸ %
تخفیف

۲,۴۳۱,۰۰۰ تومان

۲,۲۳۶,۵۲۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای استیل توکار 19567-SS
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : 19567-SS - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست - ترموکوبل - سیستم ایمنی : سیستم ایمنی تمام ترموکوپل - توضیحات : ولوم های باکالیت - فندک اتومات

۸ %
تخفیف

۲,۴۶۴,۰۰۰ تومان

۲,۲۶۶,۸۸۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای استیل توکار 19566-SS
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : 19566-SS - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - ترموکوبل - سیستم ایمنی : سیستم ایمنی تمام ترموکوپل - توضیحات : ولوم های باکالیت - فندک اتومات

۸ %
تخفیف

۲,۴۶۲,۰۰۰ تومان

۲,۲۶۵,۰۴۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای استیل توکار SS-19565
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SS-19565 - ابعاد : 90 cm - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ - ترموکوبل - سیستم ایمنی : سیستم ایمنی تمام ترموکوپل - توضیحات : لبه های هم سطح کرین - ولوم های باکالیت - فندک اتومات

۸ %
تخفیف

۲,۴۹۸,۰۰۰ تومان

۲,۲۹۸,۱۶۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای استیل توکار SS-19564
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SS-19564 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - ترموکوبل - سیستم ایمنی : سیستم ایمنی تمام ترموکوپل - توضیحات : لبه های هم سطح کرین - ولوم های باکالیت - فندک اتومات

۸ %
تخفیف

۲,۴۵۱,۰۰۰ تومان

۲,۲۵۴,۹۲۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای استیل توکار SS-19521
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SS-19521 - ابعاد : 90 cm - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ سرشعله پلوپز ساباف( KW 3.8-TC )) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله ساباف(SERIESII)) - توضیحات : ولوم جزئی دو فلزی- TOP TIME سریع فوق فندک

۸ %
تخفیف

۳,۷۵۸,۰۰۰ تومان

۳,۴۵۷,۳۶۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای استیل توکار SS-19520
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SS-19520 - ابعاد : 90cm - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط سرشعله پلوپز ساباف(KW 3.8 TC )) - ترموکوبل - نوع سرشعله : رشعله ساباف(II SERIES)) - توضیحات : جزئی دو فلزی ولوم،TOP TIME سریع فوق فندک

۸ %
تخفیف

۳,۴۱۶,۰۰۰ تومان

۳,۱۴۲,۷۲۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای استیل توکارSS-19519
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SS-19519 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ سرشعله پلوپز ساباف (TC KW 3.8) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله ساباف(SERIESII)) - توضیحات : جزئی سه باکالیت ولوم،TOP TIME سریع فوق فندک

۸ %
تخفیف

۳,۴۴۳,۰۰۰ تومان

۳,۱۶۷,۵۶۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای استیل توکار SS-19518
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SS-19518 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط سرشعله پلوپز ساباف(TC - KW 3.8)) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله ساباف(SERIESII) ) - توضیحات : TOP TIME سریع فوق فندک ، جزئی سه باکالیت ول

۸ %
تخفیف

۳,۴۹۹,۰۰۰ تومان

۳,۲۱۹,۰۸۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای استیل توکار SS-19508
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SS-19508 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست سرشعله پلوپز ساباف(KW 4 D) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان باالی ساباف(HE II SERIES) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی- فندک فوق سریع TIME TO

۸ %
تخفیف

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۵۷۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای استیل توکار SS-19507
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SS-19507 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط لوپز ساباف (KW 4 DCC )) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان باالی ساباف(HE II SERIES) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی- فندک فوق سریع TIME TO

۸ %
تخفیف

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۵۷۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای استیل توکارSS-19506
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SS-19506 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط لوپز ساباف(KW 4 DCC )) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان باالی سابافHE II SERIES - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی- فندک فوق سریع TIME TOP

۸ %
تخفیف

۲,۷۱۶,۰۰۰ تومان

۲,۴۹۸,۷۲۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای استیل توکارSS-19504
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SS-19504 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست سرشعله پلوپز ساباف(KW 4 DCC )) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان باالی ساباف(HE II SERIES)) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی- فندک فوق سریع TIME T

۸ %
تخفیف

۲,۸۲۷,۰۰۰ تومان

۲,۶۰۰,۸۴۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای استیل توکارSS-19503
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SS-19503 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط (سرشعله پلوپز ساباف(KW 4 DCC -)) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان باالی ساباف HE II SERIES - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی، فندک فوق سریع TIME TOP

۸ %
تخفیف

۲,۸۲۷,۰۰۰ تومان

۲,۶۰۰,۸۴۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای استیل توکار SS-19501
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SS-19501 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط سرشعله پلوپز ساباف (KW 4 DCC)) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان باالی ساباف(HE II SERIES) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی- فندک فوق سریع TIME T

۸ %
تخفیف

۳,۰۷۹,۰۰۰ تومان

۲,۸۳۲,۶۸۰ تومان

جزئیات کالا

گاز صفحه ای اسنوا مدل SS 19501
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : گاز اسنوا 19501 - ابعاد : 86 * 51 سانتی متر - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - ترموکوبل - سیستم ایمنی : ترموکوبل - توضیحات : کیفیت بالای قطعات‌‌، حداکثر فاصله بین مشعل ها، ایمنی بالا

۸ %
تخفیف

۳,۳۸۷,۰۰۰ تومان

۳,۱۱۶,۰۴۰ تومان

جزئیات کالا

گاز صفحه ای مسترپلاس مدل G219
مستر پلاس

مشخصات فنی ابعاد : ۵۱*۹۱ سانتیمتر - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - نوع سرشعله : ساخت شرکت ایتالیایی Sabaf - نوع شیر : ۲۱۰ درجه چرخش ساخت شرکت ایتالیایی Sabaf - سیستم ایمنی : Orkli اسپانیا - توضیحات : سطح انرژی A، ولوم نسوز ترکیه، دارای شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

شماره تماس: ۰۲۱-۴۴۰۶۴۶۷۰