اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19563
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19563 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : کنار سر شعله پلوپز ساباف(TC 38 KW) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان باالا ساباف(HE II SERIES) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی- فندک فوق سریع TOP TIME- شیشه سکوریت شات

۸ %
تخفیف

۴,۲۲۸,۰۰۰ تومان

۳,۸۸۹,۷۶۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19562
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19562 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : کنار سرشعله پلوپز ساباف (tc 38 kw) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله های راندمان بالا ساباف (SERIES II HE) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی- فندک فوق سریع TOP TIME- شیشه سکوریت شات

۸ %
تخفیف

۴,۰۵۴,۰۰۰ تومان

۳,۷۲۹,۶۸۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19561
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19561 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : کنار سرشعله پلوپز ساباف (TC 38 KW) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله های راندمان بالا ساباف (SERIES II HE) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی- فندک فوق سریع TOP TIME- شیشه سکوریت شات

۸ %
تخفیف

۴,۰۵۴,۰۰۰ تومان

۳,۷۲۹,۶۸۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19560
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19560 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط سرشعله پلوپز ساباف(TC - KW 3.8)) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله های راندمان بالا ساباف (SERIES II HE) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی- فندک فوق سریعTOP TIME- شیشه سکوریت شات

۸ %
تخفیف

۴,۰۵۴,۰۰۰ تومان

۳,۷۲۹,۶۸۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19559
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19559 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : کنار سرشعله پلوپز ساباف(tc38 kw) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله های راندمان بالا ساباف (SERIES II HE) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی- فندک فوق سریع TOP TIME- شیشه سکوریت شات

۸ %
تخفیف

۳,۸۷۹,۰۰۰ تومان

۳,۵۶۸,۶۸۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19558
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19558 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط سرشعله پلوپز ساباف (TC38 KW) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله های راندمان بالا ساباف (SERIES II HE) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزیی - فندک فوق سریع TOP TIM - شیشه سکوریت شات

۸ %
تخفیف

۳,۸۷۹,۰۰۰ تومان

۳,۵۶۸,۶۸۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19557
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19557 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : کنار سرشعله پلوپز ساباف(tc 38 kw) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله های راندمان بالا ساباف (SERIES II HE) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزیی - فندک فوق سریع TOP TIME- شیشه سکوریت شات

۸ %
تخفیف

۳,۸۹۷,۰۰۰ تومان

۳,۵۸۵,۲۴۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19556
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19556 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط سر شعل پلوپز ساباف ( kw - tc 38) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله های راندمان بالا ساباف (SERIES II HE) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزیی - فندک فوق سریع top time - شیشه سکوریت شات

۸ %
تخفیف

۳,۸۹۷,۰۰۰ تومان

۳,۵۸۵,۲۴۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-132 55
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-132 55 - ابعاد : 30CM - تعداد شعله : 2 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : سرشعله پلوپز ساباف (38 KW TC ) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان بالا ساباف (SERIES II HE) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزبئ - فندک فوق سریع TOP TIME- شیشه سکوریت شات

۸ %
تخفیف

۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان

۲,۰۵۱,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19554
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19554 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : کنار سرشعله پلوپز ساباف(TC 3.8 KW) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله های راندمان بالا ساباف (SERIES II HE) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی - فندک فوق سریع TOP TIME- شیشه سکوریت شات

۸ %
تخفیف

۳,۸۷۹,۰۰۰ تومان

۳,۵۶۸,۶۸۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19517
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19517 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط سرشعله پلوپز ساباف (TC 3.8 KW) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان بالای ساباف(HE II SERIES) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی- TOP TIME فندک فوق سریع- شیشه سکوریت شیشه

۸ %
تخفیف

۳,۲۱۹,۰۰۰ تومان

۲,۹۶۱,۴۸۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19516
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19516 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط سرشعله پلوپز ساباف( 3.8 KW TC) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان بالای ساباف(HE II SERIES) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزیی- فندک فوق سریع TOP TIME - شیشه سکوریت نشکن

۸ %
تخفیف

۳,۱۰۶,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۷,۵۲۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19515
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19515 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ سرشعله پلوپز ساباف( 3.8 KW) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان بالای ساباف(HE II SERIES) - توضیحات : ولوم باکالیت سه جزئی- فندک فوق سریع TOP TIME- شیشه سکوریت نشکن

۸ %
تخفیف

۳,۶۱۵,۰۰۰ تومان

۳,۳۲۵,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19514
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19514 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط سرشعله پلوپز ساباف( 3.8 TC KW) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان بالای ساباف (II SERIES) - توضیحات : ولوم باکالیت سه جزئی - فندک فوق سریع TOP TIME - شیشه سکوریت نشکن

۸ %
تخفیف

۳,۶۱۵,۰۰۰ تومان

۳,۳۲۵,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19513
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19513 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط سرشعله 5( پلوپزتایوانی KW) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله درجه یک تایوانی - توضیحات : ولوم باکالیت - فندک فوق سریع TOP TIME - شیشه سکوریت نشکن

۸ %
تخفیف

۲,۵۴۸,۰۰۰ تومان

۲,۳۴۴,۱۶۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19512
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19512 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ سرشعله پلوپز ساباف(KW 4 DCC) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان باالی ساباف(SERIES HE II) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی - فندک فوق سریع TIME TOP- شیشه سکوریت نشکن

۸ %
تخفیف

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19510
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19510 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط سرشعله پلوپز ساباف(KW 4 DCC) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان باالی ساباف(SERIES HE II) - توضیحات : شیشه سکوریت نشکن- ولوم فلزی دو جزئی- فندک فوق سریع TIME TOP

۸ %
تخفیف

۳,۱۲۷,۰۰۰ تومان

۲,۸۷۶,۸۴۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19509
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19509 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط سرشعله پلوپز ساباف(KW 4 DCC) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان باالی ساباف( HE II-SERIES) - توضیحات : شیشه سکوریت نشکن - ولوم فلزی دو جزئی - فندک فوق سریع TIME TOP

۸ %
تخفیف

۳,۰۴۴,۰۰۰ تومان

۲,۸۰۰,۴۸۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای استیل توکار SS-19505
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SS-19505 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط سرشعله پلوپز ساباف KW 4 DCC - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان باالی ساباف HE II S - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی ،فندک فوق سریع TIME TOP

۸ %
تخفیف

۲,۷۴۳,۰۰۰ تومان

۲,۵۲۳,۵۶۰ تومان

جزئیات کالا

گاز صفحه ای اسنوا مدل SG 19510
اسنوا

مشخصات فنی ابعاد : 86*51 سانتی متر - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - ترموکوبل - سیستم ایمنی : ترموکوبل - توضیحات : کیفیت بالای قطعات‌‌، حداکثر فاصله بین مشعل ها، ایمنی بالا

۸ %
تخفیف

۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان

۳,۱۶۴,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

گاز صفحه ای اسنوا مدل SG 19512
اسنوا

مشخصات فنی ابعاد : 86*51 سانتی متر - نمای ظاهری : صفحه شیشه سکوریت مقاوم در برابر ضربه و حرارت - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : سمت چپ - ترموکوبل - سیستم ایمنی : ترموکوبل - توضیحات : کیفیت بالای قطعات, حداکثر فاصله بین مشعل ها, ایمنی بالا

۸ %
تخفیف

۳,۴۱۰,۰۰۰ تومان

۳,۱۳۷,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

گاز صفحه ای مسترپلاس مدل G212
مستر پلاس

مشخصات فنی ابعاد : ۵۲*۸۶ سانتیمتر - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - نوع سرشعله : ساخت شرکت ایتالیایی Defendi - نوع شیر : با چرخش ۲۱۰ درجه ساخت شرکت اسپانیایی Copreci - سیستم ایمنی : ساخت شرکت اسپانیایی Orkli - توضیحات : سطح انرژی A، ولوم نسوز ترکیه، دارای شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

گاز صفحه ای مسترپلاس مدل G 226
مستر پلاس

مشخصات فنی ابعاد : 52×89.5 میلی متر - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله ساخت شرکت ایتالیایی دفیندی - نوع شیر : شیر با 210 درجه چرخش ساخت شرکت ایتالیایی SABAAF - سیستم ایمنی : سیستم ایمنی ORKLI اسپانیا - توضیحات : سطح انرژی A، ولوم نسوز ترکیه، دارای شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

گاز صفحه ای کن مدل اپل سفید
کن

مشخصات فنی مدل محصول : گاز صفحه ای اپل سفید - ابعاد : ۸۹ * ۵۲ سانتی متر - نمای ظاهری : شیشه دور تراش - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - ترموکوبل - توضیحات : دارای برچسب انرژی A

۱۵ %
تخفیف

۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۳,۰۵۱,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

شماره تماس: ۰۲۱-۴۴۰۶۴۶۷۰