سینک

سینک

سینک ظرفشویی یکی از مهمترین بخش از لوازم آشپزخانه به حساب می آید. انتخاب درست یک سینک ظرفشویی برای اموری چون شستن روزانه ظروف، شستشوی میوه ها، سبزی ها و غیره در آن صورت می گیرد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اهمیت باعث می شود که نمود بیشتری پیدا کند که خریدار با طیف گسترده ای از طرح، رنگ، جنس و برند ها مواجه می گردد.

سینک یا لگن ظرفشویی از لحاظ جنس به چند دسته تقسیم می شود: استیل، شیشه ای و گرانیتی.

سینک های استیل معمول ترین مدل سینک ظرفشویی در آشپزخانه می باشد که دارای مدل روکار، توکار، زیرکار می باشد.

نکاتی که برای خرید سینک باید به آن توجه کرد:

  1. تعداد لگن سینک
  2. چند تکه بودن سینک ظرفشویی
  3. روکار یا توکار بودن سینک
  4. براق یا مات بودن سینک
  5. به متریالی که در سینک به کار رفته دقت کنید.

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۷۱۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان

۲,۷۷۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۷۰۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان

۲,۷۷۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۶۰۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۶۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 48*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۴۰۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان

۲,۵۲۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۴۱۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان

۲,۵۲۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۵۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 46*49 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۵۰۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲,۹۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۳۰۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان

۲,۱۶۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۳۲۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان

۲,۳۴۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۳۶۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان

۲,۳۶۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۳۷۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان

۲,۳۴۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۱۱۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 76*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان

۱,۹۵۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۱۲۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 80*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۲۶۰,۰۰۰ تومان

۲,۰۳۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۱۳۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 86*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲,۰۶۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۲۱۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 100*50 - تعداد لگن : یک لگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک اخوان توکار مدل 136
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 116 سانتی متر - جنس سینک : استیل معمولی - تعداد لگن : 2 - عمق لگن : 14 سانت - لوازم سیفون : همراه با سیفون و زیرآب - وسایل جانبی : قطعات پلاستیکی جانبی - وضعیت سینی : تک سینی - ضخامت ورق : حدود 0/6 میلیمتر - توضیحات : همراه با نوار PU جهت آب بندی بهتر

۰ %
تخفیف

۷۹۱,۷۰۰ تومان

۷۹۱,۶۹۸ تومان

جزئیات کالا

سینک اخوان توکار مدل 326
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 100 در 50 سانتی متر - جنس سینک : استیل - تعداد لگن : 2 - عمق لگن : 20 سانتی متر - لوازم سیفون : همراه با سیفون و زیرآب - وسایل جانبی : قطعات پلاستیکی جانبی - ضخامت ورق : حدود یک میلیمتر - توضیحات : همراه با خروجی جااسکاجی + جا مایع

۰ %
تخفیف

۲,۰۱۵,۸۰۰ تومان

۲,۰۱۵,۷۹۸ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی گرانیکو مدل G 820
گرانیکو

ویژگی فنی نوع سینک : سینک گرانیتی - ابعاد سینک : 20/5 * 49/5 * 114/5 سانتیمتر - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : 2 - لوازم سیفون : دارد - توضیحات : مقاوم در برابر حرارت، مقاوم در برابر مواد شوینده، مقاوم در برابر ضربه ظروف، مقاوم در برابر اشعه UV، ضد لک و جرم، مواد اولیه ساخت ایتالیا

۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی گرانیکو مدل G 850
گرانیکو

ویژگی فنی نوع سینک : سینک گرانیتی - ابعاد سینک : ۵۰*۱۱۶ سانتی متر - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : 2 - عمق لگن : ۲۱ سانتی متر - لوازم سیفون : دارد - توضیحات : آنتی باکتریال و مقاوم در برابر تغییر رنگ و خط و خش

۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک اخوان توکار مدل 159
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 120 سانتی متر - جنس سینک : استیل معمولی - تعداد لگن : دو لگنه + یک سینی - عمق لگن : 18 سانتی متر - لوازم سیفون : همراه با سیفون و زیرآب - ضخامت ورق : حدود 0/8 میلیمتر - توضیحات : همراه با قطعات پلاستیکی جانبی، همراه با نوار PU جهت آب بندی بهتر

۱,۳۵۵,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک اخوان روکار مدل 121
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : روکار - ابعاد سینک : 120 سانتی متر - جنس سینک : استیل معمولی - تعداد لگن : دو لگنه - عمق لگن : 14 سانتی متر - لوازم سیفون : همراه با سیفون و زیرآب - ضخامت ورق : حدود 0/6 میلیمتر - توضیحات : دارای لگن نیمه عمیق

۷۴۸,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک اخوان توکار مدل 324
اخوان

ویژگی فنی نوع سینک : توکار - ابعاد سینک : 120سانتی متر - جنس سینک : استیل با ضخامت بالا - تعداد لگن : دو لگن بزرگ - عمق لگن : 20 سانتی متر - لوازم سیفون : دارد - وسایل جانبی : جامایع و تخته ساطوری شفاف - ضخامت ورق : یک میلیمتری - توضیحات : ورق ساخت کشور ایتالیا

۲,۱۳۹,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک استیل البرز مدل 734
استیل البرز

ویژگی فنی نوع سینک : سینک استیل البرز مدل 734 - ابعاد سینک : 52 × 116 سانتی متر - جنس سینک : استنلس استیل 304 – 18/10 - تعداد لگن : 2 عدد - ابعاد لگن کوچک : 18 سانتی متر - ابعاد لگن بزرگ : 18 سانتی متر - عمق لگن : 18 - وسایل جانبی : تخته ساطور , سبد , الگوی برش - وضعیت سینی : سر ریز سینی ندارد - ضخامت ورق : 0.8 میلی متر - توضیحات : دارای لگن چپ و لگن راست به انتخاب مشتری

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

شماره تماس: ۰۲۱-۴۴۰۶۴۶۷۰