شیرآلات راسان مدل اکتاو سفید
راسان

مشخصات فنی مدل : اکتاو - رنگ : سفید - جنس بدنه : آلیاژ برنج - کارتریج : سرامیکی - نرخ جریان آب دبی : 8-9 - لوازم جانبی : 2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر ظرفشویی)،2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر روشویی)، دوعدد لنگی و پولکی (دوش)، - گارانتی : گارانتی 5 سال از شرکت راسان - سایر توضیحات : دارای بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از آسیب به شیرالات

۱۰ %
تخفیف

۴,۶۶۶,۶۰۰ تومان

۴,۱۹۹,۹۴۰ تومان

جزئیات کالا

شیرآلات راسان مدل رابیت کروم مات
راسان

مشخصات فنی مدل : رابیت - رنگ : کروم مات - جنس بدنه : آلیاژ برنج - کارتریج : سرامیکی - نرخ جریان آب دبی : 8-9 - لوازم جانبی : 2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر ظرفشویی)،2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر روشویی)، دوعدد لنگی و پولکی (دوش)، - گارانتی : گارانتی 5 سال از شرکت راسان - سایر توضیحات : دارای بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از آسیب به شیرالات

۱۰ %
تخفیف

۴,۱۴۵,۲۰۰ تومان

۳,۷۳۰,۶۸۰ تومان

جزئیات کالا

شیرآلات راسان مدل هیلدا مشکی
راسان

مشخصات فنی مدل : هیلدا - رنگ : مشکی - جنس بدنه : آلیاژ برنج - کارتریج : سرامیکی - نرخ جریان آب دبی : 8-9 - لوازم جانبی : 2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر ظرفشویی)،2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر روشویی)، دوعدد لنگی و پولکی (دوش)، - گارانتی : گارانتی 5 سال از شرکت راسان - سایر توضیحات : دارای بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از آسیب به شیرالات

۱۰ %
تخفیف

۳,۸۴۰,۵۰۰ تومان

۳,۴۵۶,۴۵۰ تومان

جزئیات کالا

شیرآلات راسان مدل آتیس طلامات
راسان

مشخصات فنی مدل : آتیس - رنگ : طلامات - جنس بدنه : آلیاژ برنج - کارتریج : سرامیکی - نرخ جریان آب دبی : 8-9 - لوازم جانبی : 2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر ظرفشویی)،2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر روشویی)، دوعدد لنگی و پولکی (دوش)، - گارانتی : گارانتی 5 سال از شرکت راسان - سایر توضیحات : دارای بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از آسیب به شیرالات

۱۰ %
تخفیف

۵,۲۳۳,۶۰۰ تومان

۴,۷۱۰,۲۴۰ تومان

جزئیات کالا

شیرآلات راسان مدل النا رزگلد
راسان

مشخصات فنی مدل : النا - رنگ : رزگلد - جنس بدنه : آلیاژ برنج - کارتریج : سرامیکی - نرخ جریان آب دبی : 8-9 - لوازم جانبی : 2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر ظرفشویی)،2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر روشویی)، دوعدد لنگی و پولکی (دوش)، - گارانتی : گارانتی 5 سال از شرکت راسان - سایر توضیحات : دارای بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از آسیب به شیرالات

۱۰ %
تخفیف

۵,۲۰۰,۵۰۰ تومان

۴,۶۸۰,۴۵۰ تومان

جزئیات کالا

شیرآلات راسان مدل النا طلایی
راسان

مشخصات فنی مدل : النا - رنگ : طلایی - جنس بدنه : آلیاژ برنج - کارتریج : سرامیکی - نرخ جریان آب دبی : 8-9 - لوازم جانبی : 2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر ظرفشویی)،2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر روشویی)، دوعدد لنگی و پولکی (دوش)، - گارانتی : گارانتی 5 سال از شرکت راسان - سایر توضیحات : دارای بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از آسیب به شیرالات

۱۰ %
تخفیف

۵,۲۰۰,۵۰۰ تومان

۴,۶۸۰,۴۵۰ تومان

جزئیات کالا

شیرآلات راسان مدل آلیس طلایی
راسان

مشخصات فنی مدل : آلیس - رنگ : طلایی - جنس بدنه : آلیاژ برنج - نرخ جریان آب دبی : 8-9 - لوازم جانبی : 2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر ظرفشویی)،2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر روشویی)، دوعدد لنگی و پولکی (دوش)، - گارانتی : گارانتی 5 سال از شرکت راسان

۱۰ %
تخفیف

۷,۸۳۷,۵۰۰ تومان

۷,۰۵۳,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا

شیرآلات راسان مدل رابیت سفید
راسان

مشخصات فنی مدل : رابیت - رنگ : سفید - جنس بدنه : آلیاژ برنج - نرخ جریان آب دبی : 8-9 - لوازم جانبی : 2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر ظرفشویی)،2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر روشویی)، دوعدد لنگی و پولکی (دوش)، - گارانتی : گارانتی 5 سال از شرکت راسان

۱۰ %
تخفیف

۴,۵۶۷,۹۰۰ تومان

۴,۱۱۱,۱۱۰ تومان

جزئیات کالا

شیرآلات راسان مدل آتیس کروم
راسان

مشخصات فنی مدل : آتیس - رنگ : کروم - جنس بدنه : آلیاژ برنج - نرخ جریان آب دبی : 8-9 - لوازم جانبی : 2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر ظرفشویی)،2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر روشویی)، دوعدد لنگی و پولکی (دوش)، - گارانتی : گارانتی 5 سال از شرکت راسان

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۱۲,۱۰۰ تومان

۳,۶۱۰,۸۹۰ تومان

جزئیات کالا

شیرآلات راسان مدل آتیس سفید
راسان

مشخصات فنی مدل : آتیس - رنگ : سفید - جنس بدنه : آلیاژ برنج - نرخ جریان آب دبی : 8-9 - لوازم جانبی : 2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر ظرفشویی)،2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر روشویی)، دوعدد لنگی و پولکی (دوش)، - گارانتی : گارانتی 5 سال از شرکت راسان

۱۰ %
تخفیف

۴,۲۸۶,۳۰۰ تومان

۳,۸۵۷,۶۷۰ تومان

جزئیات کالا

شیرآلات راسان مدل هیلدا کروم
راسان

مشخصات فنی مدل : هیلدا - رنگ : کروم - جنس بدنه : آلیاژ برنج - نرخ جریان آب دبی : 8-9 - لوازم جانبی : 2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر ظرفشویی)،2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر روشویی)، دوعدد لنگی و پولکی (دوش)، - گارانتی : گارانتی 5 سال از شرکت راسان

۱۰ %
تخفیف

۳,۵۳۶,۰۰۰ تومان

۳,۱۸۲,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

شیرآلات راسان مدل پریمو سفید
راسان

مشخصات فنی مدل : پریمو - رنگ : کروم - جنس بدنه : آلیاژ برنج - نرخ جریان آب دبی : 8-9 - لوازم جانبی : 2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر ظرفشویی)،2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر روشویی)، دوعدد لنگی و پولکی (دوش)، - گارانتی : گارانتی 5 سال از شرکت راسان

۱۰ %
تخفیف

۵,۳۹۸,۲۰۰ تومان

۴,۸۵۸,۳۸۰ تومان

جزئیات کالا

شیرآلات راسان مدل پریمو طلایی
راسان

مشخصات فنی مدل : پریمو - رنگ : طلایی - جنس بدنه : آلیاژ برنج - نرخ جریان آب دبی : 8-9 - لوازم جانبی : 2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر ظرفشویی)،2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر روشویی)، دوعدد لنگی و پولکی (دوش)، - گارانتی : گارانتی 5 سال از شرکت راسان

۱۰ %
تخفیف

۵,۹۸۲,۵۰۰ تومان

۵,۳۸۴,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

شیرآلات راسان مدل پریمو کروم
راسان

مشخصات فنی مدل : پریمو - رنگ : کروم - جنس بدنه : آلیاژ برنج - نرخ جریان آب دبی : 8-9 - لوازم جانبی : 2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر ظرفشویی)،2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر روشویی)، دوعدد لنگی و پولکی (دوش)، - گارانتی : گارانتی 5 سال از شرکت راسان

۱۰ %
تخفیف

۴,۷۰۳,۳۰۰ تومان

۴,۲۳۲,۹۷۰ تومان

جزئیات کالا

شیرآلات راسان مدل هیپو کروم
راسان

مشخصات فنی مدل : هیپو - رنگ : کروم - جنس بدنه : آلیاژ برنج - لوازم جانبی : 2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر ظرفشویی)،2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر روشویی)، دوعدد لنگی و پولکی (دوش)، - گارانتی : گارانتی 5 سال از شرکت راسان

۱۰ %
تخفیف

۵,۲۶۶,۱۰۰ تومان

۴,۷۳۹,۴۹۰ تومان

جزئیات کالا

شیرآلات راسان مدل اکتاو کروم
راسان

مشخصات فنی مدل : اکتاو - رنگ : کروم - جنس بدنه : آلیاژ برنج - لوازم جانبی : 2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر ظرفشویی)،2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر روشویی)، دوعدد لنگی و پولکی (دوش)، - گارانتی : گارانتی 5 سال از شرکت راسان

۱۰ %
تخفیف

۴,۲۷۵,۱۰۰ تومان

۳,۸۴۷,۵۹۰ تومان

جزئیات کالا

شیرآلات راسان مدل اکتاو طلایی
راسان

مشخصات فنی مدل : اکتاو - رنگ : طلایی - جنس بدنه : آلیاژ برنج - لوازم جانبی : 2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر ظرفشویی)،2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر روشویی)، دوعدد لنگی و پولکی (دوش)، - گارانتی : گارانتی 5 سال از شرکت راسان

۱۰ %
تخفیف

۴,۷۵۱,۹۰۰ تومان

۴,۲۷۶,۷۱۰ تومان

جزئیات کالا

شیرآلات راسان مدل فلورا کروم
راسان

مشخصات فنی مدل : فلورا - رنگ : کروم - جنس بدنه : آلیاژ برنج - لوازم جانبی : 2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر ظرفشویی)،2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر روشویی)، دوعدد لنگی و پولکی (دوش)، - گارانتی : گارانتی 5 سال از شرکت راسان

۱۰ %
تخفیف

۴,۷۲۰,۸۰۰ تومان

۴,۲۴۸,۷۲۰ تومان

جزئیات کالا

شیرآلات راسان مدل النا
راسان

مشخصات فنی مدل : النا - رنگ : کروم - جنس بدنه : آلیاژ برنج - لوازم جانبی : 2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر ظرفشویی)،2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر روشویی)، دوعدد لنگی و پولکی (دوش)، - گارانتی : گارانتی 5 سال از شرکت راسان

۱۰ %
تخفیف

۴,۵۱۸,۴۰۰ تومان

۴,۰۶۶,۵۶۰ تومان

جزئیات کالا

شیرآلات راسان مدل لوتوس سفید
راسان

مشخصات فنی مدل : لوتوس - رنگ : سفید - جنس بدنه : آلیاژ برنج - لوازم جانبی : 2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر ظرفشویی)،2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر روشویی)، دوعدد لنگی و پولکی (دوش)، - گارانتی : گارانتی 5 سال از شرکت راسان

۱۰ %
تخفیف

۴,۴۸۶,۹۰۰ تومان

۴,۰۳۸,۲۱۰ تومان

جزئیات کالا

شیرآلات راسان مدل لوتوس کروم
راسان

مشخصات فنی مدل : لوتوس - رنگ : کروم - جنس بدنه : آلیاژ برنج - لوازم جانبی : 2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر ظرفشویی)،2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر روشویی)، دوعدد لنگی و پولکی (دوش)، - گارانتی : گارانتی 5 سال از شرکت راسان

۱۰ %
تخفیف

۳,۹۶۰,۴۰۰ تومان

۳,۵۶۴,۳۶۰ تومان

جزئیات کالا

شیرآلات راسان مدل لوتوس مشکی
راسان

مشخصات فنی مدل : لوتوس - رنگ : مشکی - جنس بدنه : آلیاژ برنج - لوازم جانبی : 2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر ظرفشویی)،2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر روشویی)، دوعدد لنگی و پولکی (دوش)، - گارانتی : گارانتی 5 سال از شرکت راسان

۱۰ %
تخفیف

۴,۴۸۶,۹۰۰ تومان

۴,۰۳۸,۲۱۰ تومان

جزئیات کالا

شیرآلات راسان مدل هلیا کروم
راسان

مشخصات فنی مدل : هلیا - رنگ : کروم - جنس بدنه : آلیاژ برنج - لوازم جانبی : 2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر ظرفشویی)،2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر روشویی)، دوعدد لنگی و پولکی (دوش)، - گارانتی : گارانتی 5 سال از شرکت راسان

۱۰ %
تخفیف

۲,۹۸۱,۸۰۰ تومان

۲,۶۸۳,۶۲۰ تومان

جزئیات کالا

شیرآلات راسان مدل درسا کروم
راسان

مشخصات فنی مدل : درسا - رنگ : کروم - جنس بدنه : آلیاژ برنج - لوازم جانبی : 2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر ظرفشویی)،2 عدد شلنگ پیستوار حصیری (شیر روشویی)، دوعدد لنگی و پولکی (دوش)، - گارانتی : گارانتی 5 سال از شرکت راسان

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۶۸,۵۰۰ تومان

۱,۸۶۱,۶۵۰ تومان

جزئیات کالا