ست شیرآلات پروانه سفید کاویان
کاویان

اطلاعات و ویژگی های فنی جنس بدنه : آلیاژ برنج MS60 با سرب کمتر از 2.5 درصد - رنگ : سفید - مدل : پروانه - کارتریج : 35 - نصب آسان : دارد - ضخامت آبکاری : 20 میکرون - گارانتی : کارت ضمانتنامه 5 ساله شیرآلات کاویان درون جعبه محصولات موجود می باشد - اجزای ست : شیر روشویی - شیر توالت - شیر حمام - شیرظرفشویی ثابت

۴ %
تخفیف

۲,۳۷۲,۰۰۰ تومان

۲,۲۷۷,۱۲۰ تومان

جزئیات کالا

ست شیرآلات پروانه طلایی براق کاویان
کاویان

اطلاعات و ویژگی های فنی جنس بدنه : آلیاژ برنج MS60 با سرب کمتر از 2.5 درصد - رنگ : طلایی براق - مدل : پروانه - کارتریج : 35 - نصب آسان : دارد - ضخامت آبکاری : 20 میکرون - گارانتی : کارت ضمانتنامه 5 ساله شیرآلات کاویان درون جعبه محصولات موجود می باشد - اجزای ست : شیر روشویی - شیر توالت - شیر حمام - شیرظرفشویی ثابت

۴ %
تخفیف

۲,۴۶۱,۰۰۰ تومان

۲,۳۶۲,۵۶۰ تومان

جزئیات کالا

ست شیرآلات پروانه زیتونی-طلایی کاویان
کاویان

اطلاعات و ویژگی های فنی جنس بدنه : آلیاژ برنج MS60 با سرب کمتر از 2.5 درصد - رنگ : زیتونی طلایی - مدل : پروانه - کارتریج : 35 - نصب آسان : دارد - ضخامت آبکاری : 20 میکرون - گارانتی : کارت ضمانتنامه 5 ساله شیرآلات کاویان درون جعبه محصولات موجود می باشد - اجزای ست : شیر روشویی - شیر توالت - شیر حمام - شیرظرفشویی ثابت

۴ %
تخفیف

۲,۴۰۵,۰۰۰ تومان

۲,۳۰۸,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

ست شیرآلات پروانه استیل کاویان
کاویان

اطلاعات و ویژگی های فنی جنس بدنه : آلیاژ برنج MS60 با سرب کمتر از 2.5 درصد - رنگ : استیل - مدل : پروانه - کارتریج : 35 - نصب آسان : دارد - ضخامت آبکاری : 20 میکرون - گارانتی : کارت ضمانتنامه 5 ساله شیرآلات کاویان درون جعبه محصولات موجود می باشد - اجزای ست : شیر روشویی - شیر توالت - شیر حمام - شیرظرفشویی ثابت

۴ %
تخفیف

۲,۵۱۹,۰۰۰ تومان

۲,۴۱۸,۲۴۰ تومان

جزئیات کالا

ست شیرآلات پروانه کروم کاویان
کاویان

اطلاعات و ویژگی های فنی جنس بدنه : آلیاژ برنج MS60 با سرب کمتر از 2.5 درصد - رنگ : کروم - مدل : پروانه - کارتریج : 35 - نصب آسان : دارد - ضخامت آبکاری : 20 میکرون - گارانتی : کارت ضمانتنامه 5 ساله شیرآلات کاویان درون جعبه محصولات موجود می باشد - اجزای ست : شیر روشویی - شیر توالت - شیر حمام - شیرظرفشویی ثابت

۴ %
تخفیف

۲,۱۹۶,۰۰۰ تومان

۲,۱۰۸,۱۶۰ تومان

جزئیات کالا

شیر ظرفشوئی فنری پروانه کروم کاویان
کاویان

اطلاعات و ویژگی های فنی جنس بدنه : آلیاژ برنج MS60 با سرب کمتر از 2.5 درصد - رنگ : کروم - مدل : پروانه - کارتریج : 35 - نصب آسان : دارد - ضخامت آبکاری : 20 میکرون - گارانتی : کارت ضمانتنامه 5 ساله شیرآلات کاویان درون جعبه محصولات موجود می باشد - اجزای ست : شیر روشویی - شیر توالت - شیر حمام - شیرظرفشویی ثابت

۴ %
تخفیف

۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱,۱۶۱,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

ست شیرآلات آروشا سفید کاویان
کاویان

اطلاعات و ویژگی های فنی جنس بدنه : آلیاژ برنج MS60 با سرب کمتر از 2.5 درصد - رنگ : سفید - مدل : آروشا - کارتریج : 35 - نصب آسان : دارد - ضخامت آبکاری : 20 میکرون - گارانتی : کارت ضمانتنامه 5 ساله شیرآلات کاویان درون جعبه محصولات موجود می باشد - اجزای ست : شیر روشویی - شیر توالت - شیر حمام - شیرظرفشویی ثابت

۴ %
تخفیف

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۲۰۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ست شیرآلات آروشا کروم کاویان
کاویان

اطلاعات و ویژگی های فنی جنس بدنه : آلیاژ برنج MS60 با سرب کمتر از 2.5 درصد - رنگ : کروم - مدل : آروشا - کارتریج : 35 - نصب آسان : دارد - ضخامت آبکاری : 20 میکرون - گارانتی : کارت ضمانتنامه 5 ساله شیرآلات کاویان درون جعبه محصولات موجود می باشد - اجزای ست : شیر روشویی - شیر توالت - شیر حمام - شیرظرفشویی ثابت

۴ %
تخفیف

۲,۲۰۸,۰۰۰ تومان

۲,۱۱۹,۶۸۰ تومان

جزئیات کالا

ست شیرآلات نیلا سفید کاویان
کاویان

اطلاعات و ویژگی های فنی جنس بدنه : آلیاژ برنج MS60 با سرب کمتر از 2.5 درصد - رنگ : سفید - مدل : نیلا - کارتریج : 35 - نصب آسان : دارد - ضخامت آبکاری : 20 میکرون - گارانتی : کارت ضمانتنامه 5 ساله شیرآلات کاویان درون جعبه محصولات موجود می باشد - اجزای ست : شیر روشویی - شیر توالت - شیر حمام - شیرظرفشویی ثابت

۴ %
تخفیف

۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان

۲,۲۸۴,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

ست شیرآلات نیلا استیل کاویان
کاویان

اطلاعات و ویژگی های فنی جنس بدنه : آلیاژ برنج MS60 با سرب کمتر از 2.5 درصد - رنگ : استیل - مدل : نیلا - کارتریج : 35 - نصب آسان : دارد - ضخامت آبکاری : 20 میکرون - گارانتی : کارت ضمانتنامه 5 ساله شیرآلات کاویان درون جعبه محصولات موجود می باشد - اجزای ست : شیر روشویی - شیر توالت - شیر حمام - شیرظرفشویی ثابت

۴ %
تخفیف

۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

۲,۴۴۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ست شیرآلات نیلا کروم کاویان
کاویان

اطلاعات و ویژگی های فنی جنس بدنه : آلیاژ برنج MS60 با سرب کمتر از 2.5 درصد - رنگ : کروم - مدل : نیلا - کارتریج : 35 - نصب آسان : دارد - ضخامت آبکاری : 20 میکرون - گارانتی : کارت ضمانتنامه 5 ساله شیرآلات کاویان درون جعبه محصولات موجود می باشد - اجزای ست : شیر روشویی - شیر توالت - شیر حمام - شیرظرفشویی ثابت

۴ %
تخفیف

۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان

۲,۰۵۹,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

ست شیرآلات نیلا طلامات کاویان
کاویان

اطلاعات و ویژگی های فنی جنس بدنه : آلیاژ برنج MS60 با سرب کمتر از 2.5 درصد - رنگ : طلا مات - مدل : نیلا - کارتریج : 35 - نصب آسان : دارد - ضخامت آبکاری : 20 میکرون - گارانتی : کارت ضمانتنامه 5 ساله شیرآلات کاویان درون جعبه محصولات موجود می باشد - اجزای ست : شیر روشویی - شیر توالت - شیر حمام - شیرظرفشویی ثابت

۴ %
تخفیف

۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

۲,۴۴۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ست شیرآلات نیلا طلابراق کاویان
کاویان

اطلاعات و ویژگی های فنی جنس بدنه : آلیاژ برنج MS60 با سرب کمتر از 2.5 درصد - رنگ : طلایی براق - مدل : نیلا - کارتریج : 35 - نصب آسان : دارد - ضخامت آبکاری : 20 میکرون - گارانتی : کارت ضمانتنامه 5 ساله شیرآلات کاویان درون جعبه محصولات موجود می باشد - اجزای ست : شیر روشویی - شیر توالت - شیر حمام - شیرظرفشویی ثابت

۴ %
تخفیف

۲,۴۱۵,۰۰۰ تومان

۲,۳۱۸,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

شیر ظرفشوئی فنری نیلا طلامات کاویان
کاویان

اطلاعات و ویژگی های فنی جنس بدنه : آلیاژ برنج MS60 با سرب کمتر از 2.5 درصد - رنگ : طلا مات - مدل : نیلا فنری - کارتریج : 35 - نصب آسان : دارد - ضخامت آبکاری : 20 میکرون - گارانتی : کارت ضمانتنامه 5 ساله شیرآلات کاویان درون جعبه محصولات موجود می باشد - اجزای ست : شیر روشویی - شیر توالت - شیر حمام - شیرظرفشویی ثابت

۴ %
تخفیف

۱,۴۲۹,۰۰۰ تومان

۱,۳۷۱,۸۴۰ تومان

جزئیات کالا

شیر ظرفشوئی فنری نیلا کروم کاویان
کاویان

اطلاعات و ویژگی های فنی جنس بدنه : آلیاژ برنج MS60 با سرب کمتر از 2.5 درصد - رنگ : کروم - مدل : نیلا فنری - کارتریج : 35 - نصب آسان : دارد - ضخامت آبکاری : 20 میکرون - گارانتی : کارت ضمانتنامه 5 ساله شیرآلات کاویان درون جعبه محصولات موجود می باشد - اجزای ست : شیر روشویی - شیر توالت - شیر حمام - شیرظرفشویی ثابت

۴ %
تخفیف

۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان

۱,۱۰۸,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

ست شیرآلات هما کروم کاویان

اطلاعات و ویژگی های فنی جنس بدنه : آلیاژ برنج MS60 با سرب کمتر از 2.5 درصد - رنگ : کروم - مدل : هما - کارتریج : 35 - نصب آسان : دارد - ضخامت آبکاری : 20 میکرون - گارانتی : کارت ضمانتنامه 5 ساله شیرآلات کاویان درون جعبه محصولات موجود می باشد - اجزای ست : شیر روشویی - شیر توالت - شیر حمام - شیرظرفشویی ثابت

۱۲ %
تخفیف

۱,۹۱۴,۰۰۰ تومان

۱,۶۸۴,۳۲۰ تومان

جزئیات کالا

ست شیرآلات درینا کروم کاویان
کاویان

اطلاعات و ویژگی های فنی جنس بدنه : آلیاژ برنج MS60 با سرب کمتر از 2.5 درصد - رنگ : کروم - مدل : درینا - کارتریج : 35 - نصب آسان : دارد - ضخامت آبکاری : 20 میکرون - گارانتی : کارت ضمانتنامه 5 ساله شیرآلات کاویان درون جعبه محصولات موجود می باشد - اجزای ست : شیر روشویی - شیر توالت - شیر حمام - شیرظرفشویی ثابت

۴ %
تخفیف

۱,۷۶۴,۰۰۰ تومان

۱,۶۹۳,۴۴۰ تومان

جزئیات کالا

ست شیرآلات تیدا زیتونی-طلایی کاویان
کاویان

اطلاعات و ویژگی های فنی جنس بدنه : آلیاژ برنج MS60 با سرب کمتر از 2.5 درصد - رنگ : زیتونی طلایی - مدل : تیدا - کارتریج : 35 - نصب آسان : دارد - ضخامت آبکاری : 20 میکرون - گارانتی : کارت ضمانتنامه 5 ساله شیرآلات کاویان درون جعبه محصولات موجود می باشد - اجزای ست : شیر روشویی - شیر توالت - شیر حمام - شیرظرفشویی ثابت

۴ %
تخفیف

۲,۰۷۱,۰۰۰ تومان

۱,۹۸۸,۱۶۰ تومان

جزئیات کالا

ست شیرآلات طلابراق تیدا کاویان
کاویان

اطلاعات و ویژگی های فنی جنس بدنه : آلیاژ برنج MS60 با سرب کمتر از 2.5 درصد - رنگ : طلایی براق - مدل : تیدا - کارتریج : 35 - نصب آسان : دارد - ضخامت آبکاری : 20 میکرون - گارانتی : کارت ضمانتنامه 5 ساله شیرآلات کاویان درون جعبه محصولات موجود می باشد - اجزای ست : شیر روشویی - شیر توالت - شیر حمام - شیرظرفشویی ثابت

۴ %
تخفیف

۲,۰۵۲,۰۰۰ تومان

۱,۹۶۹,۹۲۰ تومان

جزئیات کالا

ست شیرآلات تیدا استیل کاویان
کاویان

اطلاعات و ویژگی های فنی جنس بدنه : آلیاژ برنج MS60 با سرب کمتر از 2.5 درصد - رنگ : استیل - مدل : تیدا - کارتریج : 35 - نصب آسان : دارد - ضخامت آبکاری : 20 میکرون - گارانتی : کارت ضمانتنامه 5 ساله شیرآلات کاویان درون جعبه محصولات موجود می باشد - اجزای ست : شیر روشویی - شیر توالت - شیر حمام - شیرظرفشویی ثابت

۴ %
تخفیف

۲,۲۱۳,۰۰۰ تومان

۲,۱۲۴,۴۸۰ تومان

جزئیات کالا

ست شیرآلات تیدا کروم کاویان
کاویان

اطلاعات و ویژگی های فنی جنس بدنه : آلیاژ برنج MS60 با سرب کمتر از 2.5 درصد - رنگ : کروم - مدل : تیدا - کارتریج : 35 - نصب آسان : دارد - ضخامت آبکاری : 20 میکرون - گارانتی : کارت ضمانتنامه 5 ساله شیرآلات کاویان درون جعبه محصولات موجود می باشد - اجزای ست : شیر روشویی - شیر توالت - شیر حمام - شیرظرفشویی ثابت

۴ %
تخفیف

۱,۸۰۴,۰۰۰ تومان

۱,۷۳۱,۸۴۰ تومان

جزئیات کالا

ست شیرآلات تیدا مشکی
کاویان

اطلاعات و ویژگی های فنی جنس بدنه : آلیاژ برنج MS60 با سرب کمتر از 2.5 درصد - رنگ : مشکی - مدل : تیدا - کارتریج : 35 - نصب آسان : دارد - ضخامت آبکاری : 20 میکرون - گارانتی : کارت ضمانتنامه 5 ساله شیرآلات کاویان درون جعبه محصولات موجود می باشد - اجزای ست : شیر روشویی - شیر توالت - شیر حمام - شیرظرفشویی ثابت

۴ %
تخفیف

۲,۰۳۹,۰۰۰ تومان

۱,۹۵۷,۴۴۰ تومان

جزئیات کالا

ست شیرآلات تیدا سفید کاویان
کاویان

اطلاعات و ویژگی های فنی جنس بدنه : آلیاژ برنج MS60 با سرب کمتر از 2.5 درصد - رنگ : سفید - مدل : تیدا - کارتریج : 35 - نصب آسان : دارد - ضخامت آبکاری : 20 میکرون - گارانتی : کارت ضمانتنامه 5 ساله شیرآلات کاویان درون جعبه محصولات موجود می باشد - اجزای ست : شیر روشویی - شیر توالت - شیر حمام - شیرظرفشویی ثابت

۴ %
تخفیف

۲,۰۳۹,۰۰۰ تومان

۱,۹۵۷,۴۴۰ تومان

جزئیات کالا

ست شیرآلات آوا سفید کاویان
کاویان

اطلاعات و ویژگی های فنی جنس بدنه : آلیاژ برنج MS60 با سرب کمتر از 2.5 درصد - رنگ : سفید - مدل : آوا - کارتریج : 35 - نصب آسان : دارد - ضخامت آبکاری : 20 میکرون - گارانتی : کارت ضمانتنامه 5 ساله شیرآلات کاویان درون جعبه محصولات موجود می باشد - اجزای ست : شیر روشویی - شیر توالت - شیر حمام - شیرظرفشویی ثابت

۴ %
تخفیف

۱,۸۷۸,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۲,۸۸۰ تومان

جزئیات کالا