اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19563
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19563 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : کنار سر شعله پلوپز ساباف(TC 38 KW) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان باالا ساباف(HE II SERIES) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی- فندک فوق سریع TOP TIME- شیشه سکوریت شات

۸ %
تخفیف

۴,۲۲۸,۰۰۰ تومان

۳,۸۸۹,۷۶۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19562
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19562 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : کنار سرشعله پلوپز ساباف (tc 38 kw) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله های راندمان بالا ساباف (SERIES II HE) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی- فندک فوق سریع TOP TIME- شیشه سکوریت شات

۸ %
تخفیف

۴,۰۵۴,۰۰۰ تومان

۳,۷۲۹,۶۸۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19561
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19561 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : کنار سرشعله پلوپز ساباف (TC 38 KW) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله های راندمان بالا ساباف (SERIES II HE) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی- فندک فوق سریع TOP TIME- شیشه سکوریت شات

۸ %
تخفیف

۴,۰۵۴,۰۰۰ تومان

۳,۷۲۹,۶۸۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19560
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19560 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط سرشعله پلوپز ساباف(TC - KW 3.8)) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله های راندمان بالا ساباف (SERIES II HE) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی- فندک فوق سریعTOP TIME- شیشه سکوریت شات

۸ %
تخفیف

۴,۰۵۴,۰۰۰ تومان

۳,۷۲۹,۶۸۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19559
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19559 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : کنار سرشعله پلوپز ساباف(tc38 kw) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله های راندمان بالا ساباف (SERIES II HE) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی- فندک فوق سریع TOP TIME- شیشه سکوریت شات

۸ %
تخفیف

۳,۸۷۹,۰۰۰ تومان

۳,۵۶۸,۶۸۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19558
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19558 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط سرشعله پلوپز ساباف (TC38 KW) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله های راندمان بالا ساباف (SERIES II HE) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزیی - فندک فوق سریع TOP TIM - شیشه سکوریت شات

۸ %
تخفیف

۳,۸۷۹,۰۰۰ تومان

۳,۵۶۸,۶۸۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19557
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19557 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : کنار سرشعله پلوپز ساباف(tc 38 kw) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله های راندمان بالا ساباف (SERIES II HE) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزیی - فندک فوق سریع TOP TIME- شیشه سکوریت شات

۸ %
تخفیف

۳,۸۹۷,۰۰۰ تومان

۳,۵۸۵,۲۴۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19556
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19556 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط سر شعل پلوپز ساباف ( kw - tc 38) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله های راندمان بالا ساباف (SERIES II HE) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزیی - فندک فوق سریع top time - شیشه سکوریت شات

۸ %
تخفیف

۳,۸۹۷,۰۰۰ تومان

۳,۵۸۵,۲۴۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-132 55
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-132 55 - ابعاد : 30CM - تعداد شعله : 2 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : سرشعله پلوپز ساباف (38 KW TC ) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان بالا ساباف (SERIES II HE) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزبئ - فندک فوق سریع TOP TIME- شیشه سکوریت شات

۸ %
تخفیف

۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان

۲,۰۵۱,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19554
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19554 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : کنار سرشعله پلوپز ساباف(TC 3.8 KW) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله های راندمان بالا ساباف (SERIES II HE) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی - فندک فوق سریع TOP TIME- شیشه سکوریت شات

۸ %
تخفیف

۳,۸۷۹,۰۰۰ تومان

۳,۵۶۸,۶۸۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19553
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19553 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط سرشعله پلوپز ساباف (TC 3.8 KW) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله های راندمان بالا ساباف (SERIES II HE) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی- فندک فوق سریع TOP TIME- شیشه سکوریت شات

۸ %
تخفیف

۳,۸۷۹,۰۰۰ تومان

۳,۵۶۸,۶۸۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19517
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19517 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط سرشعله پلوپز ساباف (TC 3.8 KW) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان بالای ساباف(HE II SERIES) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی- TOP TIME فندک فوق سریع- شیشه سکوریت شیشه

۸ %
تخفیف

۳,۲۱۹,۰۰۰ تومان

۲,۹۶۱,۴۸۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19516
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19516 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط سرشعله پلوپز ساباف( 3.8 KW TC) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان بالای ساباف(HE II SERIES) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزیی- فندک فوق سریع TOP TIME - شیشه سکوریت نشکن

۸ %
تخفیف

۳,۱۰۶,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۷,۵۲۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19515
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19515 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ سرشعله پلوپز ساباف( 3.8 KW) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان بالای ساباف(HE II SERIES) - توضیحات : ولوم باکالیت سه جزئی- فندک فوق سریع TOP TIME- شیشه سکوریت نشکن

۸ %
تخفیف

۳,۶۱۵,۰۰۰ تومان

۳,۳۲۵,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19514
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19514 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط سرشعله پلوپز ساباف( 3.8 TC KW) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان بالای ساباف (II SERIES) - توضیحات : ولوم باکالیت سه جزئی - فندک فوق سریع TOP TIME - شیشه سکوریت نشکن

۸ %
تخفیف

۳,۶۱۵,۰۰۰ تومان

۳,۳۲۵,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19513
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19513 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط سرشعله 5( پلوپزتایوانی KW) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله درجه یک تایوانی - توضیحات : ولوم باکالیت - فندک فوق سریع TOP TIME - شیشه سکوریت نشکن

۸ %
تخفیف

۲,۵۴۸,۰۰۰ تومان

۲,۳۴۴,۱۶۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19512
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19512 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ سرشعله پلوپز ساباف(KW 4 DCC) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان باالی ساباف(SERIES HE II) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی - فندک فوق سریع TIME TOP- شیشه سکوریت نشکن

۸ %
تخفیف

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19511
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19511 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان باالی ساباف (SERIES HE II-) - توضیحات : ولوم فلزی دو جزئی- فندک فوق سریع TIME TOP- شیشه سکوریت نشکن

۸ %
تخفیف

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19510
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19510 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط سرشعله پلوپز ساباف(KW 4 DCC) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان باالی ساباف(SERIES HE II) - توضیحات : شیشه سکوریت نشکن- ولوم فلزی دو جزئی- فندک فوق سریع TIME TOP

۸ %
تخفیف

۳,۱۲۷,۰۰۰ تومان

۲,۸۷۶,۸۴۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای شیشه ای توکار SG-19509
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : SG-19509 - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - شیشه - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط سرشعله پلوپز ساباف(KW 4 DCC) - ترموکوبل - نوع سرشعله : سرشعله راندمان باالی ساباف( HE II-SERIES) - توضیحات : شیشه سکوریت نشکن - ولوم فلزی دو جزئی - فندک فوق سریع TIME TOP

۸ %
تخفیف

۳,۰۴۴,۰۰۰ تومان

۲,۸۰۰,۴۸۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای استیل توکار G114
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : G114 - ابعاد : 60CM - تعداد شعله : 3 عدد - استیل - محل شعله پلوپز : راست - ترموکوبل - سیستم ایمنی : سیستم ایمنی تمام ترموکوپل - توضیحات : لوم های باکالیت - فندک اتومات

۸ %
تخفیف

۱,۲۱۱,۰۰۰ تومان

۱,۱۱۴,۱۲۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای استیل توکار 19572-SS
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : 19572-SS - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - ترموکوبل - سیستم ایمنی : سیستم ایمنی تمام ترموکوپل - توضیحات : ولوم های باکالیت - فندک اتومات

۸ %
تخفیف

۲,۴۷۷,۰۰۰ تومان

۲,۲۷۸,۸۴۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای استیل توکار 19571-SS
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : 19571-SS - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست - ترموکوبل - سیستم ایمنی : سیستم ایمنی تمام ترموکوپل - توضیحات : ولوم های باکالیت - فندک اتومات

۸ %
تخفیف

۲,۴۶۴,۰۰۰ تومان

۲,۲۶۶,۸۸۰ تومان

جزئیات کالا

اجاق صفحه ای استیل توکار 19570-SS
اسنوا

مشخصات فنی مدل محصول : 19570-Ss - ابعاد : 90cm - تعداد شعله : 5 عدد - استیل - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - ترموکوبل - سیستم ایمنی : سیستم ایمنی تمام ترموکوپل - توضیحات : ولوم های باکالیت - فندک اتومات

۸ %
تخفیف

۲,۴۶۲,۰۰۰ تومان

۲,۲۶۵,۰۴۰ تومان

جزئیات کالا

شماره تماس: ۰۲۱-۴۴۰۶۴۶۷۰